Stoff

Här samlar vi historier från verkstaden, tillsammans med berättelser som inspirerat till produkterna. Även hur du ska sköta om mässingen för att försäkra att den håller i generationer.

Resandet har haft en stark prägel på Niklas liv och inte minst när det kommer till sökandet efter inspiration. Detta syns väldigt tydligt på produkterna som han formgivit. Det är därför inte konstigt att även inspirationen till ljusstaken Passi kommer från just en sådan resa.

Passi är en bastant ljusstake med rejäl fot och kraftigt tilltagen stomme. I stommens båda ändar, finns totalt åtta trappsteg som letar sig upp mot ljuspipan i ena änden, respektive foten i den andra. Det var just idén om trappstegen som föddes under en inspirationsresa. Det var när Niklas vandrade i Arikoks nationalpark på Aruba som idén om att använda trappsteg i formspråket kom till.

I nationalparken fanns en enorm sten där man huggit ut en trappa som letade sig upp hela vägen till toppen.

Han visste då att han ville inkorporera trappsteg i en produkt och på så sätt göra någonting praktiskt och vardagligt till en del av formgivningen.

Passi föddes följaktligen genom att inkorporera en vardaglighet med någonting stilfullt och elegant.