Försenad leverans – Hävning av köp

Skulle vi av någon anledning inte leverera beställningen inom angiven leveranstid har du som kund rätt att häva köpet. Om leveransen blir försenad kan vi föreslå en ny leveranstid. Godkänner inte du detta så har du rätt att häva köpet.

Öppet köp

Vallonmässing har 365 dagars öppet köp. Presentkort och förädlade produkter kan inte returneras, varken i fabriksbutiken eller till vårt lager. Produkt som returneras ska vara oanvänd och i originalkartong samt med etiketter kvar.

Ångerrätt

Vi tillämpar 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Skulle du önska att ångra en vara eller beställning måste du kontakta oss senast 14 dagar efter uthämtningsdatum. Efter att du meddelat att du vill utnyttja ångerrätten måste du returnera varan inom 14 dagar. Du har rätt att öppna förpackningen och syna produkten själv. Dock är du som konsument skyldig för kompensation för eventuell självorsakad värdeminskning av produkten. Detta innefattar även originalförpackningen som produkten levereras i. För att tillämpa ångerrätten får du gärna fylla i Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här. Du har inte rätt att tillämpa ångerrätt på förädlade produkter. Du som konsument har rätt till en återbetalning inom 14 dagar från det att vi mottagit meddelandet och produkten, om ångerrätten är tillämpbar på produkten.

Returadress:

Vallonmässing AB
Harsby Gård
614 31 Söderköping

Retur i fabriksbutiken

Du har också möjlighet att returnera eller byta produkter som du köpt på Vallonmassing.se, i fabriksbutiken i Söderköping. Retur eller byte i fabriksbutiken är kostnadsfritt. För retur i fabriksbutik krävs att webbkvittot ska kunna uppvisas.

Retur till lager

Vid retur ska du skicka produkten tillsammans med originalförpackningen och ifylld retursedel. Se till att produkten är ordentligt emballerad för att undvika transportskador. Det är inte tillåtet att tejpa eller klistra direkt på originalförpackningen. Returportot kostar 79 kr och vi räknar då bort det från produktvärdet vid återbetalningen. Vid större leveranser som ska returneras står ni själva för returfrakten. Att returnerna en pall med DHL kostar 999-2000 SEK. För att få en returfraktsedel och fraktetikett ber vi dig att kontakta kundservice på kundservice@vallonmassing.se.

Öppet köp gäller inte för specialbeställda varor.

Notera att vi inte har möjlighet att ta emot varor som skickas till någon annan adress.

Reklamation

Du som konsument har 3 års reklamationsrätt (Observera, inte samma som reklamationsgaranti). Är produkten skadad eller trasig gör du en reklamationsförfrågan inom skälig tid, dock senast inom två månader från att felet upptäckts. Reklamationsförfrågan kan göras i vår butik eller genom att skicka varan till vårt lager. Väljer du att skicka varan till vårt lager kontaktar du först Kundservice via e-post kundservice@vallonmassing.se för att erhålla en förtryckt fraktetikett. Du behöver även skicka med en ifylld reklamationssedel i din försändelse. Om du saknar denna kan du kontakta kundservice här så hjälper vi dig. Vid godkänd reklamation återbetalas du till samma betalsätt som användes vid köpet. Om extra kostnader tillkommit i samband med godkänd reklamation, så som bensinkostnader eller parkeringsavgifter, kan även detta komma att återbetalas mot uppvisande av kvitto. En eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

Fel på vara

Trots Vallonmässings egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.
Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig. I vissa fall kan du ha rätt att göra även andra påföljder gällande. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är väsentligt och att vi inte har möjlighet att in skälig tid laga eller byta ut varan. För att kunna bevisa att du har köpt varan på Vallonmässing underlättar det om du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

Erbjudandens giltighet

Erbjudanden gäller alltid så långt lagret räcker om inte annat anges.

Personuppgifter

Efter att ha skapat ett konto hos Vallonmässing så registreras dina uppgifter i vårt system. Då vi följer personuppgiftslagen, PUL, måste du därför ge samtycke och godkänna att vi hanterar dina uppgifter, vilket du också får möjlighet att göra när du skickar in din ansökan. Som kund hos oss har du rätt att få information och begära rättelser om någon av uppgifterna blivit felaktiga. Du har även rätt att få uppgifterna raderade. Detta gör du genom att kontakta oss på kundservice@vallonmassing.se.

De uppgifterna som vi ber om vid registrering, dvs, Namn, adress och e-post används för att hantera din order av oss och den anlitade transportfirman. Vi försäkrar att dina uppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part, eller på annat sätt användas till annat ändamål än de ovan nämnda. har du några frågor gällande hanteringen av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundservice@vallonmassing.se.

Kontakt

Kontakta vår Kundservice via e-post kundservice@vallonmassing.se. Våra öppettider är måndag – fredag kl. 10.00-18.00. Du hittar även svar på våra vanligaste frågor här

Tvist

Vi på Vallonmässing vill alltid att ni som handlar av oss ska vara nöjda. Därför försöker vi alltid att komma överens med er direkt om någonting gått fel, eller om ni av någon anledning inte är nöjda. Om vi trots det inte skulle komma överens rekommenderar vi att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för att ge en oberoende prövning. Deras post och kontaktuppgifter är:

Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer. Alternativ tvistlösning Även EU-kommissionen tillhandahåller en hemsida för tvisteslösning och information om hur man går tillväga. Dessa regler har som avsikt att konsumenter ska få en konsumenträttslig tvist prövad genom tvistlösning utanför allmän domstol. Då prövas tvisten av en nämnd. Du kan därför vända dig till deras onlineplattform för denna alternativa lösning: European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

Force Majure

Vallonmässing fritas från ansvaret att fullgöra en leverans om fullgörandet i sig förhindras av någonting utanför vår kontroll. Detta innefattar upplopp, krig, blockad, eldsvådor, explosioner arbetskonflikt, eller attack på offentlig byggnad. Vallonmässing är heller inte ansvarig för eventuell skada som orsakats av lagbud, blockad, bojkott, lockout, strejk eller krigshändelse, detta gäller även om Vallonmässing själva utsätts för eller är föremål för en sådan konfliktåtgärd. Vallonmässing ansvarar heller inte för skador som uppstått vid normal hantering och behöver heller inte ersätta dessa om normal aktsamhet tillämpats. Vallonmässing ansvarar inte i dessa fall för direkt skada.