Vallonmässing AB har fått stöd av Europeiska unionens projekt – Digitalisering, vi har då arbetat väldigt mycket med SEO optimering utav sidan samt användarvänlighet. Mycket av detta har handlat om mindre visuellt synligt arbete för besökaren på sidan och mer om strukturen kring upplägg av allt innehåll.