upplev vår inredningsvärld

Vallonmässing har som mål att erbjuda ett gott hantverk utifrån en gedigen kunskap och erfarenhet.

Vallonmässing har sedan starten 1981 haft som huvudsyfte att skapa unika kvalitetsprodukter som ska andas tidlöshet och därigenom kunna sträcka sig över generationsgränser. För att uppnå detta så är det viktigt för oss att kunna ansvara för produkten genom hela skapandeprocessen, det är även av den anledningen som vi tillverkar allting för hand. I en tid av automatisering vill vi hålla liv i den svenska hantverkstraditionen.

Samtidigt som att konsthantverket blir allt mer sällsynt så väljer vi alltså att sticka ut, delvis för att vi vill värna om handarbetet som konstform, men också för att varje produkt som lämnar Vallonmässing bär på en unik historia om hur den kom till.

Vi lägger en stor vikt vid att kunna säga att vi håller i hela tillverkningsprocessen runt våra produkter på plats i verkstaden i Söderköping. Att följa produkterna från start till mål på det sättet gör oss unika då det finns få inredningsföretag som arbetar med produkterna under hela produktionen.