Hållbarhetslära

Vi har sedan starten 1981 främjat en hållbar produktion.

Råmaterial hämtas från närområdet, både för att främja våra lokala tillverkare, men även för att bidra till en minimal miljöpåverkan. All överbliven metall skickas sedan tillbaka till tillverkarna där det kan återanvändas, här finner vi ytterligare en fördel med närheten till våra råvarutillverkare.

Kvaliteten i våra produkter gör att de lever vidare i generationer. En investering i en produkt från Vallonmässing är en investering i någonting långsiktigt. När våra produkter lämnar verkstaden så väntar ett långt liv som sträcker sig över generationsgränser.

Vårt syfte är att bevara det svenska hantverket. Det är därför som vi tillverkar alla metallprodukter i vår verkstad i Söderköping. Detta både för att vi vill värna om det svenska hantverket, men också bidra till det lokala företagandet.

Vi på vallonmässing prioriterar hållbarhetslära i allt vi gör och ser till att den ständigt finns närvarande under hela skapandeprocessen. Vi gör också allt vi kan för att inspirera och utbilda såväl våra kunder som leverantörer om hur vi arbetar ur ett hållbarhetsperspektiv, för att därigenom sprida ett positivt miljöengagemang längs med hela försörjningskedjan.

Vi gör ständigt vårt bästa för att tänka hållbart i allting vi gör, men vi vet också att det alltid finns förbättringspotential. Därför ser vi alltid till att tänka efter i alla våra processer för att ständigt göra så bra vi kan sett till våra förutsättningar.